Τεχνικοί Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων αναζητούνται για εργασία στην Ολλανδία


Μοιραστείτε το:

Τεχνικοί Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων αναζητούνται για εργασία στην Ολλανδία.

 

Πληροφορίες, Βιογραφικά

Τηλ. 2313032690, email contact@jobsallover.eu

 

Καθήκοντα:

 • Εγκατάσταση νέων λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
 • Επιθεώρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού σε κτίρια κοινής ωφέλειας
 • Συντήρηση και/ή επίλυση προβλημάτων λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
 • Επικοινωνία πελατών
 • Εργασία στον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα (ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία, πάρκα διακοπών κ.λπ.

 

Aπαιτούνται

 • Εμπειρία ή/και πιστοποιητικά σε σχετικό τομέα (εγκατάσταση, κλιματισμός, θέρμανση κ.λπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης (κατηγορία Β)
 • Αγγλικά Β1

 

Παροχές

 • 15 ευρώ ανά ώρα/μεικτό
 • Μονόκλινο δωμάτιο με 105 € την εβδομάδα (εκτίμηση)
 • 38 ώρες/εβδομάδα
 • Ποικίλη εργασία ανάλογα με την εμπειρία ή/και τα πιστοποιητικά
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και κατάρτιση