Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί


Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για εργασία στην Ολλανδία

με εμπειρία στις συναρμολογήσεις, στις εγκαταστάσεις, στις συντηρήσεις, στον έλεγχο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα...