Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων


Τεχνικοί Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων αναζητούνται για εργασία στην Ολλανδία

Απαιτούνται: εμπειρία ή/και πιστοποιητικά σε σχετικό τομέα (εγκατάσταση, κλιματισμός, θέρμανση κ.λπ.), δίπλωμα οδήγησης (κατηγορία Β), Αγγλικά Β1

Διαβάστε περισσότερα...