Νοσηλευτές ΤΕΙ/ ΑΕΙ ζητούνται άμεσα για απασχόληση σε γηροκομεία στην Iρλανδία (Δουβλίνο)

Ικανοποιητικές απολαβές, βοήθεια στην ανεύρεση κατοικίας, στην νοσηλευτική πιστοποίηση, και σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα...

Φυσικοθεραπευτής (HCPC registered) ζητείται άμεσα από ίδρυμα παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους στην περιοχή Εli, Cambridgeshire

Παρέχεται πλήρης απασχόληση, ικανοποιητική αμοιβή αναλόγως προϋπηρεσίας, οικονομική διαμονή

Διαβάστε περισσότερα...